• januari 19, 2017

Prinselijke missie Texas

Prinselijke missie Texas

Prinselijke missie Texas 150 150 Avalon Automation

Een omvangrijke Belgische economische missie, geleid door HKH prinses Astrid, die ZM koning Filip vertegenwoordigt, gaat van 3 tot 11 december 2016 naar Texas.

240 deelnemers uit het bedrijfsleven, vergezeld van pers en de officiële delegatie zullen een bezoek brengen aan de steden Austin, Houston, San Antonio en College Station.

Liefst vijf ministers vergezellen de prinses op haar missie:

  • Dhr. Didier Reynders, federaal vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken.
  • Dhr. Geert Bourgeois, minister-president van Vlaanderen, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
  • Dhr. Jean-Claude Marcourt, viceminister-president en minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitalisering in de Waalse Gewestregering en viceminister-president en minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Media van de Federatie Wallonië-Brussel
  • Dhr. Pieter De Crem, federaal staatssecretaris voor Buitenlandse Handel
  • Mevr. Cécile Jodogne, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Buitenlandse Handel en Investeringen en minister van de Franse Gemeenschapscommissie belast met Ambtenarenzaken en Gezondheidsbeleid

De missie naar Texas bouwt verder op een lange traditie van Belgische handelsmissies naar de VS, en van de historische relaties tussen ons land en de Amerikaanse staat Texas. Zo reisde de allereerste Belgische handelsmissie in 1960 af naar de VS, onder leiding van de toenmalige prins Albert. Sindsdien is de VS een vaste waarde op de agenda van de Belgische economische missies. De laatste handelsmissie naar de VS dateert van juni 2013 (Californië).

Texas is van alle Amerikaanse staten de grootste exporteur naar België ($ 4,6 miljard in 2015). België is de 10e exportbestemming voor Texas, de tweede in Europa na Nederland. 58% van de export zijn chemicaliën, 8% petroleum- en steenkoolproducten, 6% computer- en elektronische apparatuur. De resterende 17% betreft diverse afgewerkte producten. België was in 2015 de 25e importbestemming voor Texas. Texas importeerde in ’14 voor $ 1,6 miljard van België en had dus een handelsoverschot van ca. $3 miljard met België, een voortzetting van de trend van de voorbije jaren.

Meer informatie: http://diplomatie.belgium.be/nl/newsroom/nieuws/2016/economische_missie_texas