Veiligheid

110Veiligheid dragen we hoog in ons vaandel.

Veelvuldig komen onze collega’s op site waar gevaarlijke chemische stoffen opgeslagen liggen.
Preventief wijzen we onze medewerkers op de permanente gevaren en risico’s.

Onze collega’s hebben allemaal een VCA** certificaat.

VCA