Preventief Onderhoud

Visuele controle van de installatie.

De eenvoudigste controle is de visuele inspectie. Hierdoor kunnen tijdig maatregelen genomen worden om verdere schade te voorkomen. bv.: Fieldbord waarvan de deur niet goed sluit en water inlaat.

46

Onderhoudsnazicht van de hardware.

Hardware heeft de eigenschap om na verloop van tijd een slechtere beschikbaarheid en slijtage te vertonen. Het komt er dus op aan om tijdig in te grijpen. Hardware met bewegende onderdelen moet hierop zeker nagekeken worden.
Ook de aanwezige spare parts worden gecontroleerd op aantallen en volledigheid.

47

Nazicht van de PC’s naar hard- en software.

Server en client PC’s hebben de eigenschap om na verloop van tijd een slechtere performantie te vertonen. Dit komt door tijdelijke files die verwijderd moeten worden, files die corrupt geraken en disk’s die gefragmenteerd geraken. Ook volle schijven en virussen vormen vaak een probleem.
Tevens zullen in de loop van de tijd noodzakelijke patches en upgrades moeten geïnstalleerd worden.

Stof en vuil kunnen er eveneens voor zorgen dat uw pc’s op een dag niet meer verder kunnen.

48

Performantie-verbetering van de installatie.

Door periodiek nazicht van de alarmlijsten kan de beschikbaarheid van de installatie verbeterd worden. Een statistiek wordt opgemaakt van de alarmen in functie van hun frequentie. Dan worden de alarmen met hoogste frequentiegraad samen met de dienst onderhoud overlopen en geëvalueerd. Op basis daarvan wordt een actieplan opgesteld om de frequentiegraad van deze alarmen te minimaliseren.

49